De KNMG stelt conform het door het federatiebestuur in juni 2015 vastgestelde document ‘Preventie en gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak’ een federatieve werkgroep Preventie & Gezondheidsbevordering (KNMG werkgroep P&G) in. Het document is geschreven op hoofdlijnen. Het biedt de kaders waarin de KNMG haar taak op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering uitvoert. Algemeen doel van het document is om binnen de artsenfederatie KNMG een gezamenlijk, breed gedragen beleid uit te voeren op het gebied van preventie & gezondheidsbevordering waarbij samenwerking, afstemming en multidisciplinair denken de uitgangspunten zijn. De federatieve werkgroep P&G ondersteunt de KNMG bij die doelstelling.

Taken van de federatieve werkgroep P&G zijn:

  • Het beschikbaar stellen van kennis en materiaal op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.
  • Het dienen als klankbord voor de medewerkers van de afdeling Beleid & Advies van de KNMG op het gebied van preventie.
  • Het aanbrengen van prioritering in uit te voeren activiteiten.
  • Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op het uitvoeren van activiteiten.
  • Inputgeven op documenten die ontwikkeld worden door de afdeling Beleid & Advies.
  • Nieuwe activiteiten voor te stellen.
  • De eigen achterban en netwerk informeren over activiteiten en standpunten op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

Het eerste aanspreekpunt van de KNMG werkgroep P&G is de afdeling Beleid en Advies van de KNMG.

De federatieve werkgroep P&G komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar (of vaker als dat nodig wordt geacht) en wordt secretarieel ondersteund door de KNMG. Tussentijds kan ook overleg plaatsvinden of advies gevraagd worden via de (groeps)e-mail.

 

Ben je geinteresseerd om namens de NVVG afgevaardigd te worden voor deze werkgroep? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature plaatsen of dienst aanbieden

Er worden alleen vacatures of aangeboden diensten die betrekking hebben op verzekeringsgeneeskundig gebied op onze site geplaatst.
Voor het laten plaatsen van uw vacature of een dienst kunt u contact opnemen met het NVVG secretariaat. Via het secretariaat kunt u de kosten voor plaatsing van een vacature of dienst opvragen.

Periode
Uw 'advertentie' wordt geplaatst voor een periode van 1 tot 3 maanden, na de afgesproken periode wordt uw bericht automatisch verwijderd.

Disclaimer
'Notitie van het NVVG bestuur.
"Aan de inhoud van geplaatste advertenties, vacatures, etc. kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Hoewel de advertenties, vacatures, etc. met de grootste zorg zijn samengesteld, is het bestuur niet verantwoordelijk voor de inhoud."

Aankondigingen via de NVVG
De NVVG levert geen adressen aan derden.
De NVVG kan mailingen verzorgen, aankondigingen plaatsen op de website, insteek van folders verzorgen bij ons congres / vergaderingen of incidenteel een mailing per post verzorgen. Via het secretariaat kunt u hiervoor de kosten opvragen.
Voorwaarde voor aankondigingen via de NVVG: Activiteit/informatie dient relevant te zijn voor de verzekeringsgeneeskunde, ter beoordeling door het Bureau NVVG.

Zoeken

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde