De NVVG is een vereniging.
De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze documenten vindt u hier.

Statuten

Huishoudelijk Reglement