Kennisdocument Overspanning en burnout (november 2015)

Kennisdocument Whiplash (november 2015)

Kennisdocument Aspecifieke lage rugpijn (december 2015)

Kennisdocument Hartinfarct (november 2015)

Eindrapport verkenning kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg 
In de afgelopen maanden heeft de NVVG een bijdrage geleverd aan de verkenning van APE in opdracht van Zon MW naar de instroom van bedrijfsartsen en een verkenning van het VUMC naar klinische arbeidsgeneeskunde.

Procesbeschrijving re-integratieproces WGA-gerechtigden

Rapport over de pilot-implementatie van de Aandachtspuntenlijst (ADp).

Rapport Medisch Beroepsgeheim in Dubio.
Marja Boxhoorn heeft een onderzoek gedaan naar de persoonlijke ontwikkeling van jong volwassenen met autisme. Download het onderzoeksrapport. Een must voor wie in het veld van de arbeidsgerelateerde vraagstukken werkt.

Evaluatieverslag "Mediprudentie uit de Startblokken" (september 2012)

Projectverslag MMM.... mensen met mogelijkheden (juni 2012)

Blauwdruk Participeren in Richtlijnen (april 2010)

Rapport CVS (april 2010)

Mediprudentie in de startblokken (juli 2009) (€ 12,50)

Boek Geschiktheid gewogen, september 2006 en claimbeoordeling en arbeidsongeschiktheid in Nederland 1901-2005 (404 pagina's) (€ 34,-)

Rapport Kwaliteitsborging (mei 2006)

Rapport Probleemsituaties (september 2005)

Professioneel Statuut (2006)

Handboek Sociale Geneeskunde (2007)