WHY
Wetenschappelijke ontwikkeling van de verzekeringsgeneeskunde is essentieel vanwege onze professionaliteit (leveren van hoge kwaliteit beoordelingen) en omdat de maatschappij dat van ons als professionals vraagt.

HOW
De commissie Wetenschap doet dit door toetsing van de kwaliteit en relevantie van richtlijnen, standaarden en protocollen die worden aangeboden conform procedures die hiervoor (wetenschappelijk) ontwikkeld zijn. Door het inbrengen van verzekeringsgeneeskundige expertise in richtlijnontwikkeling. Door vragen te beantwoorden die worden voorgelegd vanuit het bestuur en die betrekking hebben op de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde.

WHAT
Dit levert adviezen op met betrekking tot aanpassingen en autorisatie, en eventueel invoering in de praktijk. De adviezen zijn gericht aan het bestuur. Ongevraagd worden adviezen aan het bestuur gegeven die vanuit een wetenschappelijke optiek relevant zijn. Verzekeringsgeneeskundige kennis wordt ingebracht bij beroepsverenigingen en andere partijen.