De besturen van NVVG en GAV hebben vanaf de zomer van 2014 overleg gevoerd over verregaande gelijkwaardige samenwerking tussen de twee beroepsverenigingen: een logische stap in navolging van de gezamenlijke opleiding tot verzekeringsarts en de al vele jaren succesvolle samenwerking bij de organisatie van de VG-dagen.

 

Op 24 November jl. heeft het periodieke overleg tussen directie SMZ en bestuur NVVG plaatsgevonden. Het was de tweede keer dat dit overleg plaatsvond. Alhoewel een ambitieuze agenda voor lag is het toch gelukt deze af te werken. Lees meer.

erelid tineke 1In de najaarsledenvergadering van 30 oktober 2014 heeft Tineke Woldberg het erelidmaatschap van de NVVG ontvangen vanwege haar jarenlange inzet voor de ontwikkeling van de verzekeringsgeneeskunde in het algemeen en de verzekeringsgeneeskundige opleiding in het bijzonder. Tineke ontvangt complimenten voor haar inzet om het vak verzekeringsgeneeskunde op de kaart te krijgen en te houden en wordt geprezen om haar niet aflatend enthousiasme en betrokkenheid, haar voortvarendheid en doorzettingsvermogen ondanks vele hindernissen. Tineke zal enorm gemist gaan worden. De vereniging is een bijzonder erelid rijker.

Sylvia van de burgSylvia van der Burg introduceerde zichzelf tijdens de najaarsledenvergadering met een terug- en vooruitblik. Afgelopen mei is Sylvia overgestapt van de publieke naar de private sector. Zij werkt als medisch adviseur bij de Amersfoortse. De verzekeringsgeneeskunde ziet zij als een vakgebied waar je al je ambities in kunt waarmaken. Zij is gepromoveerd binnen het KCVG en heeft als senior onderzoeker gewerkt aan een mooi project en een proefschrift afgeleverd. Nu wil zij zich meer gaan ontwikkelen in de private kant en binnen beleid en bestuur. Sylvia ziet dat de vereniging een sterke inhoudelijke vertegenwoordiging nodig heeft waarvoor zij zich ten volle zal inzetten.

 

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie

MMM

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Zoals één van de betrokken ervaringsdeskundigen stelt: “Door m’n werk heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, ben ik trots op mezelf, ben ik weer onder de mensen. Ik voel me krachtiger.”

Het Inspiratieboek Mensen met Mogelijkheden is op donderdag 30 oktober 2014 door Marloes Barendrecht en Marianne van Boom aangeboden aan Fred Paling (RVB UWV) en Ayty Oei (SZW) op het congres van AKC en NVvA.
Het inspiratieboek ‘ Mensen met Mogelijkheden’  is te downloaden via: www.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde