'Tegen een verplichting zullen we ons in elk geval heftig verzetten’ De druk om soepeler om te springen met het beroepsgeheim, neemt toe. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister Schippers wetswijzigingen aan die doorbreking van de geheimhoudingseed vergemakkelijken. Artsen en gezondheidsjuristen zien de noodzaak er niet van.
De NVVG keurt fraude door artsen en cliënten scherp af en is met de KNMG van mening dat voor de aanpak hiervan een wetswijziging rond het beroepsgeheim niet nodig is. Onze zojuist van start gegane commissie Wet- en Regelgeving buigt zich nader over dit ingewikkelde onderwerp.


Artikel Medisch Contact nr. 5 dd 31 januari 2013

Nieuwsbericht. Persbericht. Artikel in Tubantia 17 januari 2013

Artkel Medisch contact nr. 11 dd 14 maart 2013

Rapport Medisch Beroepsgeheim in Dubio

Kamerbrief over onderzoeksrapport Medisch Beroepsgeheim

Een toekomst beeld vanuit de Medisch Specialisten. Bedoelen ze met multidisciplinaire aanpak een aanpak samen met de sociale geneeskunde? Ontdek het zelf.

 

Hierbij een persbericht, waarvan de inhoud voor een ieder van ons van belang is. Uiteraard zal het bestuur zich nog over het advies van Actal met betrekking tot het "wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters" buigen.
Persbericht
Advies wetsvoorstel

NVAB-voorzitter: werk niet met verzuimbedrijven waar je de NVAB-richtlijnen niet kunt toepassen

Pieter Rodenburg heeft in ZEMBLA de NVAB-leden opgeroepen om niet met verzuimbedrijven samen te werken 'als je de NVAB-richtlijnen niet kan toepassen en als je niet de momenten zoals die zijn gedefinieerd in de wet verbetering Poortwachter kan toepassen.’
De uitzending ‘De verzuimpolitie’, laat zien dat door de werkwijze van het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland vertrouwelijke medische gegevens van werknemers ‘op straat liggen’. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat onderzoek doen naar de werkwijze van commerciële verzuimbedrijven. Kohnstamm (CBP) zegt daarover: 'Wij gaan indringend onderzoek doen om vervolgens vast te kunnen stellen: is het rechtmatig of onrechtmatig?'.

Klik hier en lees verder op de NVAB-website en bekijk de uitzending.

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde