De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseerde vandaag, 12 december 2013, rondetafelgesprekken over verzuimbegeleiding, de privacy van zieke werknemers en de positie van de bedrijfsarts. Met diverse deskundigen en betrokkenen hebben de commissieleden over dit onderwerp van gedachten gewisseld.

Jim Faas is als voorzitter van de NVVG een van de deelnemers geweest aan dit rondetafelgesprek en heeft daarvoor een NVVG position paper samengesteld.

Artikel over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg - Het Financieel Dagblad van 5 december 2013 - Bas Tomassen, Jim Faas en Nico Croon

De NVVG is van mening dat de wezenlijke professionele beoordelingsproblemen bij laattijdige aanvragen niet inhoudelijk zijn geadresseerd door het ministerie van SZW en het merendeel van de Tweede Kamer. De NVVG wil hierover met deze partijen in gesprek blijven en vraagt de staatssecretaris om een follow-up. De NVVG heeft besloten haar leden vooralsnog te adviseren zich bij laattijdige aanvragen in voorkomende gevallen te onthouden van een verzekeringsgeneeskundig oordeel.  Dat zijn die gevallen waarin de verzekeringsarts - na gedegen onderzoek - tot de conclusie komt dat een professioneel onderbouwd verzekeringsgeneeskundig oordeel niet mogelijk is door het ontbreken en niet kunnen achterhalen van relevante objectiveerbare gegevens.

NVVG stuurt brief naar Minister Asscher en een persbericht over de laattijdige Wajong aanvragen.

Interview NRC Handelsblad over groei Wajong dd 10 december 2013.

Reactie van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Tweede brief naar staatssecretaris Klijnsma dd 15 spril 2014

NVVG advies aan de leden over laattijdige Wajong aanvragen

Medisch Contact online bericht over advies aan NVVG leden

ReactieStaatssecretaris Klijnsma, 24 juni 2014,  op onze brief van 15 april 2014

De VG dagen 2013 waren een enorm succes met een deelnemersaantal hoger dan ooit tevoren.
Veel dank aan de organisatiecommissie voor deze geslaagde en inspirerende dagen.dagvoorzitter Haije Wind kl

 

 

 

 

 

 

P1070439 overzicht sponsoren zaal kl

 

 

 

 

 

 

P1070439 overzicht sponsoren zaal kl

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de najaarsledenvergadering werd de Mediprudentie database toegelicht door Ton Gerdes.
De Mediprudentie database is opengesteld voor NVVG leden zijnde arts Verzekeringsgeneeskunde.

Ton Gerdes klein

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde