NVVG voorzitter Jim Faas over obstakels in de verzekeringsgeneeskunde.
Lees het interview in MC van 5 december 2013.

Op 10 april vierde de NVVG haar 45 jarig jubileum met de theatervoorstelling 'Wat is angst?' door Damiaan Denys en Bo Tarkenskeen. Denys en Tarkenskeen kl

In deze cabareteske voorstelling gaf Denys, hoogleraar psychiatrie AMC-UvA, zijn visie op angst en wat angst met de mens doet. In onze über-veilige maatschappij floreert angst als nooit tevoren. Angst (aanjagen) trekt aandacht, levert geld op, is commercie. Hij besluit de voorstelling met een parabel van een goudvis. Die zwemt in 3 seconden zijn kom rond, maar omdat zijn geheugen niet verder dan 3 seconden terug reikt waant hij zich in oneindige wateren. Denys komt zo tot de bespiegeling: “Je kunt leven, als je maar niet achteruit zwemt”.

 

Opinierend artikel van NVVG voorzitter, Jim Faas, in laatsteTBV maart 2014.

De NVvA heeft samen met twee partners een handreiking geschreven over de WGA. Voor wie het spoor bijster is een handige beschrijving van het gehele gebeuren. Procesbeschrijving re-integratieproces WGA-gerechtigden.

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc organiseerde op donderdag 12 december 2012 van 12.30 tot 18.00 uur voor de 7e keer het Muntendam Symposium in de Rode Hoed te Amsterdam. Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en heeft tot doel verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. In het jaar waarin het begrip participatiesamenleving zelfs tot in de troonrede was doorgedrongen, besteedde het Muntendam symposium aandacht aan de rol die de verzekeringsarts in het bevorderen van participatie zou kunnen spelen. Met 252 inschrijvingen (het maximum) was er een uitstekende opkomst van 231 geïnteresseerden (91,7%).

Verslag Muntendamcongres door Gert van Ekeren.

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde