NVVG en GAV hebben kennisgenomen van het SER advies ‘Betere zorg voor werkenden’ en gezamenlijk een reactie geformuleerd aan Minister Asscher ten aanzien van zijn beleidsvoornemens. Lees de volledige brief aan de Minister.

Sociaal Medische Zaken en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) zijn eind september een periodiek overleg gestart.

In dit overleg zullen zij elkaar informeren en onderwerpen met elkaar afstemmen. Op sommige onderwerpen wint de directie van SMZ advies in van de NVVG voordat het over deze onderwerpen beslissingen neemt.

De NVVG is de officiële vertegenwoordiging van de beroepsgroep en heeft daarmee bevoegdheden voor onder meer het vaststellen van protocollen, richtlijnen en het opleidingscurriculum. Voor zowel NVVG als SMZ is het van belang dat de formele vertegenwoordiging van de beroepsgroep een professionele en vakinhoudelijke inbreng heeft bij de ontwikkeling, implementatie en monitoring van de beleidsdoelstellingen van de divisies SMZ en Bezwaar en Beroep van UWV.

Reactie van Jim Faas naar aanleiding van NOS-item van 8 september jl: 'geef uw medische dossier niet weg'. Lees meer.

De NVVG uit haar zorg en stelt vragen over het nieuwe beoordelingscriterium arbeidsvermogen in de Participatiewet/WAJONG 2015 in een brief aan de Eerste en Tweede Kamerleden van vaste kamercommissies SZW.

Nieuwsbericht Medisch Contact: Zorgen van de NVVG over ontwerpbesluit waarin onder meer het begrip arbeidsvermogen of ‘mogelijkheden tot arbeidsparticipatie’ is uitgewerkt.

Persbericht Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid: Wijziging keuringsregels Wajong verontrustend

Nierpatienten Vereniging Nederland schrijft brief naar Vaste Kamercommissie SZW: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Lees de nieuwe column van de voorzitter over het voornemen van het kabinet om de zittende WAJONG populatie te herkeuren en te splitsen in twee groepen. Alles om de uitkering te kunnen verlagen van 75% naar 70% in 2018. Er is niet goed nagedacht over de consequenties.  Chaos ligt op de loer ! Het kan anders... 

Zie ook: Medisch Contact online 9 mei 2014.

En lees het interview met Jim Faas 'Herkeuring Wajongers is zinloos' Trouw 17 mei 2014

 

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde