René Héman Astraia Rühl

Het NVVG bestuur feliciteert René Héman en Astraia Rühl, met hun benoeming als respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van de KNMG.

Astraia Rühl nieuwe directeur KNMG
Astraia Rühl wordt per half maart de nieuwe algemeen directeur van de KNMG. De komende maanden wordt ook een nieuwe bestuursstructuur geïntroduceerd, zo maakte de KNMG op 12 januari jl. bekend. Lees meer..

René Héman nieuwe voorzitter KNMG
Arts maatschappij en gezondheid René Héman is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van de KNMG. Afgelopen halfjaar vervulde hij het voorzitterschap ad interim na het vertrek van hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Rutger Jan van der Gaag. Lees meer..

Rob KokDe overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook artsen M&G en verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Daarom startte afgelopen najaar het project ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF). Rob Kok is voorzitter van de NVVG en projectleider van de werkgroep binnen EIF. Hij is gedreven om een wezenlijke en liefst leuke bijdrage te kunnen leveren aan de professionele ontwikkeling van artsen.

 

Naar aanleiding van jullie respons op de vragenlijst in het ledenpanel, heeft uw voorzitter bij het Ministerie op 13 december jl de door jullie geschetste verbetermogelijkheden van het WIA stelsel over het voetlicht gebracht. Hieronder de pitch die de grote lijn hiervan weergeeft.


NVVG Pitch voor IBO Werkgroep Arbeidsongeschiktheid

De NVVG denkt dat het goed is voor de BV Nederland als verzekeringsartsen gedreven vanuit hun professionaliteit en samenwerkend met andere relevante disciplines binnen (AD en BA) en buiten het domein van arbeid en gezondheid (curatieve collega’s, huisartsen) doelmatige zorg leveren: zorg die er op gericht is de participatiegraad van cliënten zoveel mogelijk te verhogen.

Hiertoe dienen ze wel over alle relevante (medische) informatie te beschikken opdat hun (beoordelende)taak wordt gefaciliteerd. Laat ze herbeoordelingen uitvoeren indien dit nodig wordt geacht, laat ze voor EWT overleggen met een bedrijfsarts in trajecten die vast dreigen te lopen. Geef iedere betrokken professional ook vooral feedback (ook eigen herbo’s doen) opdat ze kunnen leren of hun handelen inderdaad de participatiegraad van een cliënt verhoogd.

Per 1 januari 2016 is het Besluit herregistratie specialisten van kracht geworden. Het besluit heeft onmiddellijke werking. In dit besluit is bewust gekozen voor het onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering bij de wetenschappelijke verenigingen. Bovenstaande wijziging betekende voor de verzekeringsartsen, dat de intercollegiale toetsing en de overige deskundigheidsbevordering niet meegenomen konden worden bij de beoordeling van een herregistratieverzoek. Het moest namelijk gaan om deskundigheidsbevordering goedgekeurd door of namens de eigen wetenschappelijke vereniging. In de praktijk betekende dit dat een verzekeringsarts geconfronteerd kon worden met het wegvallen van een groot aantal uren deskundigheidsbevordering omdat deze niet langer meegenomen konden worden bij de beoordeling van het herregistratie verzoek. Dit leidde tot bevreemdende brieven van het RGS aan collega verzekeringsartsen betreffende hun herregistratie.

Inmiddels heeft het CGS dit probleem opgelost door de oude ICT-regeling in ere te herstellen. Dat is gebeurd door aanpassing van het Besluit herregistratie specialisten dat per 1 september 2016 in werking is getreden.

Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde haar Najaarsledenvergadering gehouden. Na de vergadering volgde het wetenschappelijk deel, ditmaal verzorgd door dr. Roeland Dietvorst. Zijn lezing ging over het primitieve brein (reptielenbrein) dat ondanks miljoenen jaren evolutie ongewijzigd in onze hersenen aanwezig is en ons gedrag in belangrijke mate bepaalt en stuurt. Of je iemand iets toevertrouwt, hem of haar competent vindt, wordt in een fractie van een seconde bepaald. Zo voorspelde de zaal uitkomsten van willekeurige verkiezingen waarvan de kandidaten slechts een fractie van een seconde werden getoond, met grote nauwkeurigheid.

Subcategorieën

Zoeken

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde