nvvg

28 04 2017

aanvalsgewijze aandoening ACNES adequate behandeling afwijzingsgrond agressie agressie disregulatie algemene beoordelingsaspecten AMBER anabole steroiden angststoornis anti epileptica arbeidsconflict arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dezelfde ziekteoorzaak arbeidsongeschikt ten gevolge van de zwangerschap arbeidspatroon argumentatie artikel 29a ziektewet artikel 43a WAO AWBZ erkende instelling begeleidingsnoodzaak Behandeling belastbaarheid belaste thuissituatie beoordelen behandelplan beperkingen beperkingen bij clusterheadache beperking werktijden beroepsgeheim beroepszaak bestraling bewijslast biological bioritme bizar gedrag blijvend aanmerkelijk wisselende mogelijkheden blind blootstelling aan chemische stoffen boop bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia buitenland beoordeling cardiomyopathie causaal verband cgt chemotherapie chronisch hartfalen Chronisch pijnsyndroom chronisch vermoeidheidssyndroom clientperspectief cluster headache cocaine coeliakie cognitieve beperkingen cognitieve gedragstherapie colitis ulcerosa commentaar op deskundigenrapport communicatie comorbiditeit concentratie consistentie conversie COPD coronary artery disease cupping cva cvs cvs deskundigenrapport cystenieren dagbehandeling dagritme dagverhaal das 28 datum toegenomen beperkingen decompensatio cordis depressie deskundigenoordeel deskundigen rapport deskundige rechtbank diagnose diagnostisch onderzoek dienstgeschiktheid dmard dolichocolon dossieronderzoek duurzaam arbeidsverleden duurzaamheid duurzaamheid arbeidsbeperkingen duurzame beperkingen dyslexie dyspnoe d effort dysthyme stoornis EBM eetstoornis Einde wachttijd eindtoestand electroshocktherapie energetische beperking epilepsie epileptische insulten ernstige aandoening ernstige beperkingen ernst van de aandoening ethanolblootstelling Evidence Based Medicine excessief verzuim export wajong uitkering extracorporele membraanoxygenatie familiair huiselijk geweld FEV1 FHG fibromyalgie fietstest fissura ani FML functionele mogelijkheden fysieke inspanning fysieke integriteit GBM GDBM gedrag gedragsstoornis geen beperkingen door ziekte geheugen gemetastaseerd rectumcarcinoom GOLD IV GOLD klasse handelingstempo hardheidsclausule hart en longfalen hartfalen hartritmestoornis heroverweging op bezwaar hersentumor herstel gedrag heteroanamnese hikikomori hoogfrequent verzuim hoogfrequent verzuim vaststellen hortonse neuralgie hyperthyreoidie immunosuppressiva individuele beoordeling infauste prognose informatie behandelende sector Ingreep instellen medicatie interventies FHG IVA juridische betekenis neuropsychologisch onderzoek klantgerichte heroverweging klantverwachtingen kortdurende arbeidsongeschiktheid kraanmachinist laaggradig glioom Laattijdige WAJONG aanvraag lange termijn resultaten spondylodese laptop levertransplantatie life event linker ventrikel ejectiefractie longcarcinoom longemfyseem longfuncties lumbale spondylodese LVEF m.crohn M.E maatregel maatstaf zijn arbeid maligniteit malingering mammacarcinoom MAOC medicatie afhankelijke hoofdpijn migraine moeheid moeheidsklachten motorische handicap myalgische encephalopathie n.vagus stimulator nagebootste stoornis neerplastiek neuropsychologisch onderzoek nierinsufficientie nierschade niertransplantatie niet reguliere behandeling niet verschijnen op spreekuur notitie kortdurende medische arbeidsongeschiktheid bij of na ewt wia NTproBNT NWajong NYHA klasse obesitas obsessief compulsieve stoornis obstipatie ODD onaantastbaarheid van het lichaam onderwijsvoorziening ongedifferentieerde somatoforme stoornis ongeschiktheid niet door ziekte ontwikkelingsstoornis oogklachten opname AWBZ erkende instelling orgaantransplantatie OSAS osteoporose door prednisolongebruik overwegende mate participatiegedrag PDD NOS Pervasieve ontwikkelingsstoornis post traumatische stress stoornis preventie gezondheidsschade preventieve beperkingen preventieve gronden privacy prognostische factoren proportionaliteit Protocol Chronische Nierschade protocol COPD protocol darmkanker protocol participatiegedrag psychiatrische expertise psychische klachten psychologisch testonderzoek psychose PTSS pulmonale hypertensie REA college reintegratie inspanningen retinitis pigmentosa reumatoïde artritis rijvaardigheid risicofactorenFHG rugbelasting schattingsbesluit schouderbelastend werk schouderklachten shoulder impingement syndroom signalen FHG simulatie sociale fobie SOLK somatoforme pijnstoornis somatoforme stoornis spanningsklachten specialistische informatie spierdystrofie spondylodese spondylolisthesis spreekuurcontact stoma strabismus subsidiariteit suicidegvaar syndroom van Asperger tegenstrijdige adviezen behandelaar/BA te late aanvraag telefonisch spreekuur termijn overschrijding toetsing door staf toiletgang triggers uitlokkende factoren uitzendbaarheid uitzonderingscategorie 3 urenbeperking uterus prolaps vaccinaties vangnetter verantwoordelijk werk verhoogd verzuimrisico verhoogd ziekteverzuim verkeerde beroepskeuze verkorte wachtttijd vermoeidheid verschoonbaarheid verwijtbaarheid verzuimfrequentie verzuim percentage verzuimrisico visie van betrokkene visuele handicap visus vo2max voortgezet speciaal onderwijs waanstoornis geisoleerd wajong wao weigeren medische behandeling weigering medewerking aan verzekeringsgeneeskundig onderzoek werken tot schade aan derden werken tot schade van de gezondheid WIA wisselende diensten zeer lichte verstandelijke beperking ziek kind ziektebeleving ziekte of gebrek ziektewet zo zijn zwangerschap