Agenda bijeenkomsten

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

x
Woensdag, 31 Mei 2017

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

 

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017

KAMG, NVAB en NVVG zijn drie jaar geleden gestart met de modernisering van sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen. Hieruit zijn voortgekomen:

 • De Kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan sociale geneeskunde (KOERS)
 • Het Kwaliteitskader voor cyclische kwaliteitsbewaking en verbetering van de opleidingen
 • Het concept Landelijk professionaliseringplan voor praktijkopleiders (LPP)

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) hebben de beroepsverenigingen in goede samenwerking met opleidingsinstellingen diverse pilots uitgevoerd om te bezien of het Kwaliteitskader werkt. 

Tegelijkertijd hebben de verenigingen intensief gewerkt aan de vernieuwing van de landelijke opleidingsplannen, zowel voor de specialist bedrijfsarts, verzekeringsarts als de arts M&G.

Het Coördinatieteam KOERS organiseert ter afsluiting van dit gezamenlijke sociaalgeneeskundige moderniseringstraject een middagsymposium. Het symposium staat in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen.

Plenair wordt aandacht besteed aan KOERS, Kwaliteitskader en LPP; in interactieve deelsessies komen de afzonderlijke landelijke opleidingsplannen aan bod met ruimte voor vragen en discussie. Ook zullen we de uitkomsten van de pilots met de belangrijkste conclusies en verbeterpunten voor de praktijk met u delen.

Doelgroep zijn: alle geïnteresseerden en betrokkenen bij de sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen en in het bijzonder: praktijkopleiders, aios, (profiel)artsen, sociaalgeneeskundig specialisten, coördinatoren en verantwoordelijk managers voor opleidingen binnen opleidingsinstellingen c.q. werkgevers.

Programma:

 13.30 uur Inloop 
 14.00 uur Welkom en inleiding
  Prof. dr. Barend Middelkoop
14.10 uur  Visie en ervaringen bij de vernieuwing van de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde
  Dr. Jan Lavrijsen, specialist Ouderengeneeskunde
14.30 uur  Resultaten project KOERS en Kwaliteitskader
  Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts/coördinatieteam KOERS
  Professionalisering Praktijkopleider
  Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS
15.00 uur Pauze
15.15 uur Deelsessies/workshops over de 3 nieuwe Landelijke OpleidingsPlannen (BG, VG en M&G)
 
 • NVAB:
  Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB en bedrijfsarts
  & Truus van Amerongen-Leertouwer, bedrijfsarts/hoofdopleider HCC/ArboNed
 • NVVG / GAV:
  Hans Bos, voorzitter Commissie Opleiding NVVG/GAV, verzekeringsarts

 • KAMG:
  Hanna Bos, bestuurslid KAMG, portefeuille onderwijs en arts M&G

16.30 uur Visie en rol CGS en RGS bij kwaliteitszorg van opleiding in de toekomst
  Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS
16.50 uur Hoe nu verder en afsluiting
  Prof. dr. Barend Middelkoop
17.00 uur Borrel en napraten

Aanmelden en kosten
De inschrijftermijn is op 24 mei jl. verstreken. 

 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde. 

Datum en locatie
Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde
31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein


Klik hier voor de uitnodiging in PDF. 

 

Ronald Duzijn (KAMG), Tineke Woldberg (NVVG), Jacqueline Gerritsen en Marjolein Bastiaanssen (NVAB), Cecile de Ruiter (opleidingsinstituten)
(coördinatieteam implementatie KOERS)

NVVG logo     NVAB     KAMG     GAV

 

 

 

Locatie : NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Terug

Zoeken

Uitgangspunt: De NVVG levert geen adressen aan derden.

Wat doen wij wel: De NVVG kan wel mailings verzorgen, aankondigingen plaatsen op de website, folders insteken bij een congres / vergaderingen of incidenteel een mailing per post verzorgen.

Voorwaarde: De activiteit/informatie dient relevant te zijn voor de verzekeringsgeneeskunde. 
Beoordeling relevantie door: Secretariaat NVVG.

Kosten: Op te vragen bij het Secretariaat NVVG. NB: Voor enkele verenigingen zijn er geen kosten verbonden aan bovenstaande activiteiten.

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde