Op instignatie van de NVVG commissie Ethiek heeft het bestuur een brief gestuurd aan UWV-SMZ om de zorg van de NVVG te uiten over de kwaliteit dienstverlening van herbeoordelingen. Lees hier de volledige brief van de NVVG. En de reactie van het UWV. Nieuwsbericht Medisch Contact.  Artikel Trouw 22 juni 2016.

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG en GAV) hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Om dit financieel mogelijk te maken pleiten zij voor de instelling van een fonds waaraan alle betrokken stakeholders een bijdrage leveren.

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen leveren een wezenlijke bijdrage aan een gezonde beroepsbevolking. Het reeds ontstane tekort aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zal door vergrijzing en onvoldoende instroom in de opleiding in de komende jaren in versneld tempo toenemen..

Lees meer...

 

Drie ministers werken aan conceptwet tegen fraude die verzekeringsartsen en de KNMG te ver gaat - Interview met voorzitter Jim Faas in Trouw - 18 juli 2015

Hoogleraar Gezondheidsrecht ErasmusMC, Martin Buijsen, hekelt plannen minister Schippers, Trouw - 20 juli 2015

Beroepsgeheim arts moet wijken voor aanpak fraude, Volkskrant - 20 juli 2015

Beroepsgeheim moet wijken voor fraudeopsporing, NRC Handelsblad - 20 juli 2015

Zware kritiek op inperking medisch beroepsgeheim, EenVandaag - 21 juli 2015

Idee Schippers toont botsende prioriteiten PvdA en VVD: privacy patiƫnt en fraude, Trouw - 21 juli 2015

Overheid heeft weinig besef van betekenis medisch beroepsgeheim, Trouw - 22 juli 2015

KNMG: doorbreken beroepsgeheim geen optie, Federatie Medisch Specialisten - 22 juli 2015

Uitkerings- en gezondheidsfraude georganiseerd door de overheid?, NOVAG - 24 juli 2015

Artsen: Beroepsgeheim gaat voor fraudebestrijding, Medisch Contact - 29 juli 2015

 

SMZ is bezig met de evaluatie van de pilot werken met taakdelegatie ter voorbereiding op de besluitvorming door directie SMZ en de Raad van Bestuur.

Een ingewikkeld vraagstuk blijft de kostenneutraliteit en productiviteit van de verzekeringsarts. Om te onderzoeken of UWV op dit thema e.e.a. heeft ingeregeld, is besloten een korte onderzoeksopdracht aan een extern bureau voor te leggen.

Het NVVG bestuur is gevraagd mee te werken aan het onderzoek ten aanzien van taakdelegatie. In juni 2012 heeft het NVVG bestuur, in samenspraak met haar leden, een standpunt Taakdelegatie vervaardigd. Aanleiding voor dit standpunt Taakdelegatie werd gevormd door volgende factoren:

1.            Groeiende vraag naar Medische Beoordelingen en Adviezen;

2.            Capaciteitstekort: vergrijzing waardoor een uitstroom aan verzekeringsartsen ontstaat, die niet kan worden opgevuld door de instroom.

3.            Wens bij professionals om de administratieve last te verlichten.

De inhoud van dit standpunt Taakdelegatie verwoordt kort en bondig de visie van de NVVG, als wetenschappelijke vereniging, op het thema taakdelegatie.

Het NVVG bestuur heeft verwezen naar de inhoud van dit standpunt in reactie op deelname aan bovengenoemd onderzoek.

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde