• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Jim FaasTijdens de Najaarsledenvergadering op 6 april jl. heeft het NVVG bestuur Jim Faas voorgedragen als erelid.

De functies die Jim Faas bekleedt, laten zien hoe groot hij is voor de vereniging en voor de verzekeringsgeneeskunde. Jim levert graag een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkelingen binnen de verzekeringsgeneeskunde.

Als arts en jurist gaat zijn belangstelling uit naar onderwerpen waar het medische en juridische elkaar raken en hij ziet het als een opdracht bruggen te slaan tussen verschillende disciplines. 

Jim heeft de verzekeringsgeneeskunde ‘smoel’ gegeven mede door zijn humorvolle en rake quotes, columns en interviews waaruit zijn grote visie blijkt. De ledenvergadering stemde unaniem voor het erelidmaatschap van Jim Faas. Jim aanvaarde het erelidmaatschap van de NVVG waarna Rob de laudatio uitsprak en Jim bloemen ontving om zijn erelidmaatschap te onderschrijven.

Jim dankte alle aanwezigen voor de toekenning van het erelidmaatschap. Vanaf 1981 zit hij in het vak verzekeringsgeneeskunde en probeert een bewijs te zijn van het feit dat je erg lang plezier kunt hebben in je vak en verschillende dingen binnen je vak kunt doen. 

 

Bron foto: Medisch Contact

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook