• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Op 13 maart jl. werd middels een schrijven van de Rijksoverheid, Financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen, duidelijk dat er geld wordt vrijgemaakt voor participatie in werk voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Het onderschrijft dat we mensen met psychiatrische problemen niet licht moeten afschrijven en moeten blijven kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er namelijk altijd. In het kader van de arbeidsongeschiktheid beoordelingen wil ik jullie dan ook verzoeken niet licht over te gaan tot het aannemen van “geen benutbare mogelijkheden”. Overigens zijn hiervoor verzekeringsgeneeskundige richtlijnen.

Zoals jullie in een voetnoot kunnen lezen wordt het project MMM, waar ik namens de NVVG al een paar jaar als vrijwilliger mee bezig ben, ook genoemd en zullen we ons in de projectgroep beraden op voortzetting dan wel hervatting van de activiteiten. De financiering van het project zoals we die uitgevoerd hebben, is afgelopen. We hebben mooie dingen opgeleverd. Zie hiervoor de website.

Mochten jullie de online cursus willen doen, dan kan dat nog steeds. Zie: www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook