• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

TALMA 2016

De Talma jury heeft dit jaar het onderzoeksartikel van Annita Lehr-Veneberg ‘Ingeschat eigen werkvermogen bij (ex-)kankerpatiënten: Een toekomstige tool voor de bepaling van de arbeidsprognose binnen de verzekeringsgeneeskundige beoordeling?’ bekroond met de Talma Penning 2016. De prijs die naast de mooie Penning ook uit een geldbedrag bestaat, werd door de voorzitter van de jury aansluitend aan de Voorjaarsledenvergadering op 6 april jl uitgereikt. Collega Lehr-Veneberg heeft aansluitend haar onderzoek aan de leden van de NVVG gepresenteerd.

De jury was dit jaar blij verrast door het goede aanbod aan publicaties van (aspirant) verzekeringsartsen en onderkent hierin een hoopgevende ontwikkeling op het verzekeringsgeneeskundig onderzoeksterrein. De studie van collega Lehr-Veneberg onderscheidt zich door de voor de verzekeringsgeneeskunde relevante vraagstelling, goed gekozen onderzoeksdesign en gebruik van gevalideerde vragenlijsten. Het onderzoek is vlot en de resultaten en beschouwing zijn kernachtig beschreven.

De prijswinnende publicatie laat zien dat het door (ex) kankerpatiënten bij de WIA-beoordeling geschatte eigen werkvermogen sterk positief samenhangt met de kwaliteit van leven één jaar later. Ook wordt een
duidelijke relatie aangetoond tussen zelf gerapporteerde gezondheidsklachten (vermoeidheid, depressie) bij de WIA beoordeling en kwaliteit van leven een jaar later. De onderzoekster komt met de suggestie dat het gebruik van een (gevalideerde ) vragenlijst, waarin geschat eigen werkvermogen, vermoeidheid en depressie worden uitgevraagd, kan bijdragen aan het beter bepalen van de arbeidsprognose.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook