Informatie voorlichting beroepskeuze

 

De KNMG wil haar leden ondersteunen in het maken van de juiste keuze voor de vervolgopleiding en de beroepsuitoefening. Het aantal specialisatiemogelijkheden na het behalen van de artsentitel wordt alsmaar groter. Tien procent van degenen die een vervolgopleiding volgen, haakt voortijdig af. Het maken van de goede keuze is blijkbaar niet eenvoudig. De KNMG ziet het als haar taak om de juiste arts op de juiste plaats te krijgen en te houden en wil dat onder andere faciliteren door goede voorlichting te geven aan (aankomende) artsen. Studenten en basisartsen kunnen daardoor beter bepalen waarvoor ze kiezen, en dat geldt ook voor artsen die van loopbaan willen veranderen. De KNMG vindt het nodig dat er informatie beschikbaar is dat een totaalbeeld geeft en (a.s.) artsen ondersteunt in het maken van de juiste keuze. De NVVG ondersteunt dit doel en inmiddels hebben de opnamen voor de beroepenfilm plaatsgevonden.

foto_voor_NB_en_website_klein

foto_2_klein

foto_crew_klein

 

 

KNMG ondertekent een intentieverklaring waarin staat dat de KNMG zich per 1 januari 2013 wil aansluiten bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Nieuwsbericht KNMG website.

 

Met het nieuwe Kwaliteitskader medische zorg Staan voor kwaliteit zorgt de KNMG samen met de wetenschappelijke verenigingen voor één heldere set kwaliteitsnormen voor alle specialisten en profielartsen. KNMG-voorzitter Kruseman: ‘We laten zien dat we als medische beroepsgroep staan voor onze medische kwaliteit. Daar willen en kunnen we zelf verantwoordelijk voor zijn.’

Reacties op het Kwaliteitskader

Download Kwaliteitskader

Zoeken

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde