• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

In 2015 informeerden wij u over de totstandkoming van KOERS, Kwaliteitskader en Handreiking voor praktijkopleiders.
Als KAMG, NVVG en NVAB hechten we groot belang aan het goed en eigentijds opleiden van sociaal-geneeskundigen. De praktijkopleiding staat hierbij centraal.
Lees meer.

Na een intensieve periode van ruim anderhalf jaar waarin de NVVG en de GAV verdergaande samenwerking hebben verkend, is geconcludeerd dat we blijvend zullen inzetten op het verbeteren van de huidige samenwerking. Stappen richting een formeel samenwerkingsverband worden echter voorlopig niet gezet. Het NVVG bestuur had graag gezamenlijk met de GAV alle leden hierover geïnformeerd. Het GAV bestuur heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Het NVVG bestuur betreurt dit en hecht er waarde aan te benadrukken dat het besluit om nu geen verdergaande stappen te zetten om ons moverende redenen is genomen. Met het oog op de steeds hogere kwaliteitseisen in het kader van professional performance benadrukt het NVVG bestuur het belang van goede afspraken over vormgeven van gezamenlijk beleid, hoe de besturen met elkaar communiceren over projecten en hoe de communicatielijnen lopen. De NVVG zal zich ten volle inzetten om op natuurlijke wijze via de bestaande NVVG-GAV samenwerkingsverbanden verder te gaan en deze uit te bouwen.

NIJMEGEN, 9 MEI 2016 - Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een nieuw Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid gestart. Dr. Shirley Oomens is per 1 mei benoemd tot bijzonder lector. Ze wil via onderzoek en onderwijs bijdragen aan het ‘evidence based’ kunnen handelen van arbeidsdeskundigen. ‘We willen dat meer mensen, met en zonder een arbeidshandicap, duurzaam aan de slag zijn in een reguliere werksetting. Dat vraagt om aanpassing van organisaties en mensen. Arbeidsdeskundigen hebben veel expertise op dit vlak. Het lectoraat wil die expertise beter voor het voetlicht brengen, ook bij werkgevers. Dat doen we door bewezen kennis aan te reiken over wat wel en niet werkt als je inzetbaarheid en werkhervatting wilt bevorderen.’

Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid is mede mogelijk door Instituut Gak en maakt deel uit van het HAN Lectoraat Arbeid & Gezondheid. Dit lectoraat heeft drie onderzoekslijnen: duurzame inzetbaarheid van professionals, optimale arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden, en deskundig begeleiden van duurzame inzetbaarheid. Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid voegt hier een eigen lijn aan toe. Bijzonder lector Shirley Oomens gaat een onderzoeksprogramma ontwikkelen dat de beroepsgroep arbeidsdeskundigen ondersteunt met ‘evidence based’ kennis, ook in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die het arbeidsdeskundig veld raken. ‘Arbeidsparticipatie en werkhervatting van kwetsbare mensen is een complex vraagstuk. Er wordt veel over duurzame inzetbaarheid gesproken, maar in de praktijk komt er relatief weinig van terecht. Arbeidsdeskundigen hebben bij uitstek de kennis en kunde op dit terrein. Ze zouden een veel prominentere rol bij werkhervatting en preventie kunnen spelen. Daar wil ik aan bijdragen met evidence based kennis en een brede verspreiding van die kennis onder professionals en andere betrokkenen.’

Kerndiscipline, Sociale Geneeskunde, van de geneeskunde opleiding kampt met een tekort aan stageplekken voor het coschap sociale geneeskunde.
Lees meer.

Op 1 januari 2017 moeten veel basisartsen en profielartsen voor het eerst herregistreren in het BIG-register. De KNMG, maar ook de LAD en KAMG krijgt veel vragen van artsen over de invoering van herregistratie. Dit komt omdat de overheidsregels daarvoor momenteel onvoldoende helder zijn, waardoor artsen niet weten waar ze aan toe zijn. Dit leidt tot onrust, omdat sommige artsen vrezen hun artsentitel te zullen verliezen. Maar wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook