• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde haar Najaarsledenvergadering gehouden. Na de vergadering volgde het wetenschappelijk deel, ditmaal verzorgd door dr. Roeland Dietvorst. Zijn lezing ging over het primitieve brein (reptielenbrein) dat ondanks miljoenen jaren evolutie ongewijzigd in onze hersenen aanwezig is en ons gedrag in belangrijke mate bepaalt en stuurt. Of je iemand iets toevertrouwt, hem of haar competent vindt, wordt in een fractie van een seconde bepaald. Zo voorspelde de zaal uitkomsten van willekeurige verkiezingen waarvan de kandidaten slechts een fractie van een seconde werden getoond, met grote nauwkeurigheid.

Vijf jaar mensen met arbeidsbeperking plaatsen - en daarvan leren!

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) geven vandaag het startsein voor het maatschappelijke project ’Duurzaam Werk(t)’. Bij dit project worden 5 jaar lang in 5 verschillende arbeidsmarktregio’s 45 werkzoekenden met een arbeidshandicap begeleid naar en in werk. Zo leidt het project tot kennis over loopbaanontwikkeling en ontstaat beter inzicht in succesfactoren voor duurzame plaatsing. FoodValley trapt af als eerste arbeidsmarktregio.

Tien ambassadeurs voeren tien weken campagne voor hun beroep

Er is de komende jaren veel werk voor bedrijfsartsen. Toch is de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts nog relatief beperkt. De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ die vandaag van start gaat laat studenten, basisartsen en zij-instromers zien wat het beroep te bieden heeft. Tien ambassadeurs vertellen tien weken lang over hun beroepskeuze en over hun werk als bedrijfsarts.

Zorgaanbieders moeten patiënten uitdrukkelijk toestemming gaan vragen om andere zorgaanbieders op elektronische wijze inzage te bieden in hun medisch dossier. En patiënten krijgen recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit resultaat van het aangenomen wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten leidt tot meer regie voor patiënten, maar mogelijk ook tot meer druk op hen. Lees hier meer.

NVVG-voorzitter Rob Kok: "Belangrijk dat een aantal voorgenomen bezuinigingen van vorig jaar niet door worden gezet."

prinsjesdag 2016

 

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook