Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVVG, op 6 april jl. heeft de projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het model gepresenteerd. Klik op onderstaande afbeelding om de presentatie te bekijken. 

Stand van zaken ontwikkeling model Evaluatie Individueel Functioneren

De projectgroep visitatie is april 2015 van start gegaan om een model voor de kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen op te zetten. De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook wij verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen.

Het College Geneeskundige Specialismen stelt de regels vast voor de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In november 2015 werd bekend dat de invoering van de kwaliteitsvisitatie met een jaar is verschoven naar januari 2020. Dit geeft ons nog ruim de tijd om het model voor kwaliteitsvisitatie zorgvuldig op te zetten en volgens tijdsschema zo goed mogelijk te laten verlopen.
De projectgroep is inmiddels al meerdere malen bij elkaar gekomen.