Doel:

  • Het scheppen van een ethisch en praktisch verantwoord kader voor de beroepsuitoefening door de beroepsgroep;
  • het bijstaan van individuele leden bij vragen met betrekking tot een verantwoorde en correcte beroepsuitoefening;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVVG bestuur.

Activiteiten:

Klik hier voor de samenstelling van de commissie.

 

Klik hier voor relevante artikelen en rapporten.