EUMASS Congres te Ljubljana dd 9-11 Juni 2016

Op donderdag vond overleg plaats tussen de Executive Board (het dagelijks bestuur van EUMASS) en het Sloveense Organisatie Comité over allerhande praktische zaken rondom de organisatie van het EUMASS Congres dat van 9 t/m 11 juni 2016 in Ljubljana zal plaats vinden. Het eerste deel van de vergadering was een Skype meeting, waaraan ook de web designer van de EUMASS website deelnam. Hij ontwerpt niet alleen de nieuwe website van EUMASS (www.eumass.eu), maar hij levert ook een aantal modules voor de Sloveense congres website (www.eumassslovenia.com).

Via www.eumass.eu kunt u, middels de tab “Congress” en “abstract submission” abstracts indienen. U dient zich daartoe eenmalig te registreren, opdat de organisatie over contact gegevens van u beschikt. Het betreft dus nog niet de registratie voor congres deelname, want die start pas half december 2015.

U kunt tot 1 oktober 2015 abstracts indienen, dan wel wijzigen. Van elke presentator van een abstract wordt een zogenaamd Conflict of Interest formulier gevraagd. Deze formulieren kunnen van de website gedownload, ingevuld, ondertekend en vervolgens weer ge-upload worden. Dat klinkt misschien wat omslachtig, maar het Europese accreditatie bureau verlangt een ondertekend formulier. er kunnen abstract over allerhande verzekeringsgeneeskundige onderwerpen worden ingediend, zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek als best practice.

Op vrijdag 5 juni was er ’s morgens een bijeenkomst van de zogenaamde Babylon werkgroep. Deze werkgroep heeft in eerste instantie een woordenlijst opgesteld van veel gebruikte termen binnen de verzekeringsgeneeskunde. Deze termen zijn vervolgens in het Engels gedefinieerd, waarna de termenlijst onlangs in het Frans is vertaald. Daarbij is men tegen een aantal praktische problemen aangelopen, die nopen tot een herziening van de oorspronkelijke Engelse lijst. Zodra de herziene lijst klaar is, zal hij naar alle vertegenwoordigers worden gestuurd, voor vertaling in de verschillende talen.

’s Middags vond gewoonte getrouw het wetenschappelijke programma plaats, dat ditmaal door de Tsjechen werd ingevuld. Na een kijkje genomen te hebben in het immense archief van de Tsjechische uitkeringsinstantie, werd ingegaan op de werkwijze bij de diverse beoordelingen in Tsjechië. FOTO (archief)

Op 6 Juni vond de Council meeting plaats, waarin allerhande zaken van huishoudelijke aard aan de orde kwamen.

 

NVVG-WVV congres: 'Is werken gezond?' dd 22 april 2016

De Vlaamse en Nederlandse zusterverenigingen WVV en NVVG organiseren op vrijdag 22 april 2016 een gezamenlijk congres met als titel 'Is werken gezond?'.

In de afgelopen decennia is er in de maatschappij een toenemende bewustwording ontstaan dat 'rust roest', en dat werken gezond is. Door middel van wetenschappelijk onderzoek in de sociale geneeskunde is vastgesteld dat werk onder bepaalde voorwaarden een positieve invloed op de gezondheid heeft. Werk levert méér op dan alleen een inkomen, het verschaft een doel en structuur in het leven, het zorgt voor zingeving, voldoening en sociale steun. Maar wat nu als het werk een bedreiging vormt voor de gezondheid? Wanneer een werknemer gepest wordt op het werk, als een collega of naaste zich van het leven berooft, of als het werk zelf ernstige bedreigingen of confronterende situaties met zich mee brengt, kunnen gezondheidsklachten ontstaan die het arbeidsvermogen beinvloeden. Ook in bepaalde beroepen kunnen specifieke gezondheidsproblemen optreden die gerelateerd zijn aan het werk. Elke verzekeringsarts, zowel in Vlaanderen als Nederland, zal regelmatig met dergelijke werkgerelateerde klachten geconfronteerd worden. Deze aspecten zijn van groot belang bij het begeleiden en beoordelen van zieke werknemers.

Inhoud
Tijdens dit congres zal, na een introductie door de dagvoorzitter, de ochtendsessie gewijd zijn aan een uiteenzetting over diverse schokkende gebeurtenissen en bedreigende situaties die zich in de werksituatie kunnen voordoen. U krijgt antwoord op de vraag voor welke dilemma's u kunt komen te staan en waarom de ene werknemer gevoeliger is voor gezondheidsklachten door dergelijke gebeurtenissen dan de andere. Diagnoses en behandelingen, alsook de vigerende richtlijnen en hun graad van evidentie worden door experts uit de doeken gedaan. Verder zullen de presentaties gewijd zijn aan specifieke gezondheidsklachten die bij verzorgenden en in andere specifieke beroepen worden gezien. U zult horen hoe deze klachten kunnen worden behandeld, maar liefst zelfs worden voorkomen. Het programma wordt afgerond met een korte samenvatting door de dagvoorzitter, waarin de relevante leerpunten van de dag worden weergegeven.

Doelstelling
De doelstelling van dit congres is dat u leert bedreigingen in het werk en de psychosociale aspecten daarvan te herkennen. Voorspellende factoren, preventieve maatregelen die genomen kunnen worden, en interventies die bijdragen aan het herstel zullen worden besproken, zodat u beter toegerust bent voor de begeleiding van werknemers die met deze bedreigingen te maken krijgen. Bovendien wordt toegelicht welke rol de klachten c.q. beperkingen kunnen spelen in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling, zodat u de kennis nadien in uw eigen werksituatie kunt toepassen.

Doelgroep
• Leden van de NVVG, WVV en GAV;
• Belangstellenden die beroepshalve te maken hebben met het werkveld van de verzekeringsgeneeskunde.

Locatie Universiteit Antwerpen Campus Groenenborger, gebouw T, Aula Lucien Massart T103 Groenenborgerlaan 171 2020 Antwerpen België
Meer informatie met betrekking tot het congres kunt u vinden op de congreswebsite: www.nvvg-wvv.nl

 

 

VG dagen 2014 van woensdag 5 november t/m vrijdag 7 november 2014 in Almere.

De NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) organiseren weer een gezamenlijk congres van 5 – 7 November 2014. Evenals in voorgaande jaren zullen uiteenlopende onderwerpen worden gepresenteerd.
De opzet is een tweedaags congres met een eerste Engelstalige dag en een tweede Nederlandstalige dag. Hier gaat een voorprogramma aan vooraf op 5 november in het Nederlands.

Het belooft weer een boeiend en gevarieerd congres te worden. Het congres zal voorzien in voordrachten van internationaal en nationaal erkende wetenschappers en deskundigen op ons vakgebied. Enkele interessante sprekers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd zoals Prof. Dr. Kristina Alexanderson ("Are there side effects from being sickness absent?"), Dr. David Henderson Slater ("The Source of Phantom Limb Pain"), Dr. Samuel McLean ("Pain and psychological outcomes after trauma: Why understanding the last 300 million years of evolution will help you understand your next patient"), Prof. Dr. John R. Cockcroft ("Aortic Stifness and Pulse wave velocity as risk marker"), Prof. Dr. Ian Cameron ("Compensation and limited recovery after injury: explanatory factors"),Dr. Shanil Ebrahim ("Does psychotherapy work in disability claimants?"), Dr. Martin Appelo ("Een spiegel voor narcisten"), Dr. René van Dijk ("Cardiologie en psychiatrie, een logische combinatie"), Dr. Peter Burger ("Broodje Aap voor Gevorderden") etc.

Aan onderzoekers op het vakgebied zal tevens de gelegenheid worden geboden om via een mondelinge presentatie in een parallelsessie of een posterpresentatie over hun werk te vertellen.

Aan instellingen op het vakgebied wordt de mogelijkheid geboden om gedurende het congres een stand in te richten.

Het congres richt zich op verzekeringsartsen, medisch adviseurs, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerden in de verzekeringsgeneeskunde. Accreditatie is aangevraagd.

Het congres vindt plaats in: Van der Valk Hotel Almere

Meer informatie over het congres via VGdagen.nl

 

 

EUMASS Congres te Stockholm dd 11-13 september 2014

Van 11-13 September 2014 heeft het XXe EUMASS Congres in het nog ’s zomerse Stockholm plaatsgevonden. Lees hier het verslag.


 

VG dagen 2013

De NVVG en de GAV organiseerden van 6 t/m 8 november 2013 de Verzekeringsgeneeskundige dagen. Sprekers o.a.:
- Prof. dr. Johan Mackenbach, hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC
-
Neuroloog prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum van het VUMC
- Dr. Kristina Alexanderson van het Karolinska Instituut uit Stockholm
- Dr. Stuart Derbyshire, ‘Director of Pain Imaging’ bij de Universiteit van Birmingham
-
Dr. Kevin Somerville, Medical Consultant, L&H Products, Swiss Re
-
Professor Edzard Ernst,
 Professor of Complementary Medicine aan de University of Exeter
- W
etenschapsjournalist Frank van Kolfschooten

Programma en inschrijving via: www.vgdagen.nl

 

VG dagen 2012

De NVVG en de GAV organiseerden ook dit jaar weer een gezamenlijk congres: “De Verzekeringsgeneeskundige Dagen 2012" die plaatsvinden van 7 – 9 November 2012. Programma VG dagen 2012.

 

 

XIXe EUMASS Congres

Van 14-16 Juni jl. was Italië gastland van het XIXe EUMASS/UEMASS congres.
Verslag
van Annette de Wind, Secretary General EUMASS

.1206_Ned_delegatie_2012_klein

VG dagen 2011

Jaarlijks organiseert de NVVG in nauwe samenwerking met de GAV de VG dagen op donderdag en vrijdag met een voorprogramma op de woensdagavond. In 2011 vonden de VG dagen plaats op 9, 10 en 11 november.

Congres met de Belgische beroepsvereniging WVV

Tweejaarlijks organiseert de NVVG in samenwerking met de WVV een congresdag. In 2012 was dit op 20 april in Antwerpen.

EUMASS Council Meeting - EUMASS Congres

De Council Meetings van EUMASS vinden doorgaans 3 keer per jaar plaats (1 keer in Brussel/Leuven en 2 keer per jaar elders in Europa). Bestuurslid Annette de Wind is onze Nederlandse vertegenwoordiging in de Council Meeting. Klik hier voor het verslag van de Council meeting 2011.
Om het andere jaar organiseert EUMASS het EUMASS congres. Dit congres vindt in 2012 plaats in Padova, Italie van 14 juni tot en met 16 juni 2012 vindt de EUMASS Congres plaats in Padova, Italie.  

 

Klik hier voor de samenstelling van de congrescommissie.