• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

LeoBeste leden van de NVVG,

Graag wil ik me introduceren. Sedert oktober 2016 (Najaarsledenvergadering) ben ik weer één van uw bestuursleden. Eerder maakte ik van 2000 tot 2003 deel uit van het NVVG bestuur.

Mijn naam is Leo van der Beek en ik ben sinds 1982 werkzaam in de sociale zekerheid. Gestart als verzekeringsarts bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en uiteindelijk via een aantal rechtsvoorgangers bij het UWV aan de slag gegaan. In de loop der tijd heb ik diverse staf- en managementfuncties gehad en de laatste jaren heb ik me intensief bemoeid met de opleiding tot verzekeringsarts van de (jonge) collegae bij UWV.

Daarnaast was ik van 2007 tot 2014 penningmeester van de Stichting Verzekeringsgeneeskundig Instituut (VGI). De stichting VGI heeft namens de NVVG, met subsidie van het ministerie, de eerste serie protocollen ontwikkeld. Verder ben ik sedert 2002 op voordracht van de NVVG lid, van de accreditatiecommissie ABSG. Wij beoordelen daar de nascholingen voor verzekeringsartsen.

Ik wil me de komende jaren graag inzetten voor een verdere professionalisering van de NVVG. Het faciliteren van de ontwikkeling van kennis en wetenschap ter ondersteuning van onze verzekeringsgeneeskundige beoordelingen vind ik daarbij belangrijk. Dit is ook van belang omdat goed, wetenschappelijk onderbouwd, verzekeringsgeneeskundig werk de positie van de verzekeringsarts en NVVG versterkt. Hierdoor kan de NVVG uw stem stevig laten doorklinken op de plaatsen waar de beslissingen worden genomen.

Ik zie er naar uit om u op een van de komende ledenvergaderingen (weer) te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Leo van der Beek

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook