• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Beste leden,

Bedankt voor het massaal invullen van de 'ledenraadpleging website'. Bijna 80 van u hebben (volgens de karakteristieken) een representatief beeld gegeven van wat de leden verwachten van onze website. Informatie omtrent richtlijnen en nieuwe wetenswaardigheden binnen ons werkveld worden opvallend vaak genoemd. Met daarnaast een goed bruikbare mediprudentie database. Deze feedback neemt het bestuur dan ook mee in de structuur voor de nieuwe website.

In het kader van de vormgeving wordt vooral een professionele, strakke maar ook simpele en overzichtelijke presentatie verwacht. De termen fris, positief en vlot springen daarbij in het oog. Deze wensen zijn dan ook doorgegeven aan de vormgevers die onze vernieuwde website gaan maken.

Als aandachtspunten hebben jullie tot slot mee gegeven een goede vindbaarheid, het laatste nieuws, agenda en meenemen met lopende projecten. Ook deze wensen zullen we proberen te implementeren.

De eerste gesprekken om de basis van de vernieuwde website te creëren zijn reeds gepasseerd. We gaan, als verantwoordelijke uit het bestuur, nu druk aan de slag met de inhoud. Een hele klus. Echter we hopen u op de komende algemene ledenvergadering in april ook visueel mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen. Wie weet, tot dan.

Met bestuurlijke groet,
Kevin De Decker
Arts in opleiding tot verzekeringsarts
Vicevoorzitter NVVG

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook