• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Naar aanleiding van jullie respons op de vragenlijst in het ledenpanel, heeft uw voorzitter bij het Ministerie op 13 december jl de door jullie geschetste verbetermogelijkheden van het WIA stelsel over het voetlicht gebracht. Hieronder de pitch die de grote lijn hiervan weergeeft.


NVVG Pitch voor IBO Werkgroep Arbeidsongeschiktheid

De NVVG denkt dat het goed is voor de BV Nederland als verzekeringsartsen gedreven vanuit hun professionaliteit en samenwerkend met andere relevante disciplines binnen (AD en BA) en buiten het domein van arbeid en gezondheid (curatieve collega’s, huisartsen) doelmatige zorg leveren: zorg die er op gericht is de participatiegraad van cliënten zoveel mogelijk te verhogen.

Hiertoe dienen ze wel over alle relevante (medische) informatie te beschikken opdat hun (beoordelende)taak wordt gefaciliteerd. Laat ze herbeoordelingen uitvoeren indien dit nodig wordt geacht, laat ze voor EWT overleggen met een bedrijfsarts in trajecten die vast dreigen te lopen. Geef iedere betrokken professional ook vooral feedback (ook eigen herbo’s doen) opdat ze kunnen leren of hun handelen inderdaad de participatiegraad van een cliënt verhoogd.

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook