• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

ICLAM 2016

Dit jaar was het grote internationale congres in onze mooie stad Maastricht. Van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei werd een gezelschap van meer dan 400 artsen en andere werknemers werkzaam in de verzekeringen meegenomen op een interessante reis  over de continenten. We begonnen met een spreker uit China, die met behulp van een tolk zijn verhaal deed over de groei van internetverzekeringen. Vervolgens verhaalde Frank Furedi over de toekomst van risico’s. Het risico als een berekende uitkomst. Hij pleitte ervoor om onzekerheid niet als gevaar maar als mogelijkheid te zien. Vervolgens ging Ralph Fisher zu Cramberg in op het lobbyisme en raadde ons een film aan, dit zou een goede inzage in dit fenomeen geven. “Thank you for smoking”.


ICLAM 2016 1De reis werd vervolgd door een lezing over malingering en het veinzen van ziekte door H. Merckelbach. Hij benadrukte de noodzaak van symptoom validiteittesten, waarbij een combinatie van twee testen tot een nog betere uitkomst ging leiden. Jim van Os benadrukte het effect van de positieve gezondheid met betrekking tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Daarnaast legde hij het effect van mindfulness uit en haalde hij het placebo-effect van de diverse medicijnen aan, waarbij gelijk een link werd gelegd naar de verminderde werkzaamheid van niet alleen de medicijnen maar ook de psychotherapie.

 


In de middag kon er gekozen worden voor allerlei paralelsessies. Waarbij de sessie over dementie uit wees dat het aantal mensen met dementie toeneemt en dat voordat de eerste cognitieve beperkingen zichtbaar worden er al zo’n 15 jaar voorbij is gegaan. Er zijn testen om vroegdiagnostiek mogelijk te maken, met name omdat dementie een specifiek geheugenstoornis- profiel heeft, maar er zijn ook ontwikkelingen met betrekking tot de biomarkers. De ethiek met betrekking tot vroegdiagnostiek werd nog aan gehaald.
Johan Mackenbach heeft de dag erna een verhaal over de levensverwachting van de mens, en de stijging van de levensverwachting door de jaren heen. John Cockcroft benoemt de aortic pulse wave veolcity als maat voor de gevaren met betrekking tot de bloeddruk. Door betere vaststelling van de oorzaak van de bloeddrukstijging zou betere behandeling mogelijk zijn.  Dit werd gerelateerd aan de wandstijfheid van de arteriolen.
Oost en West ontmoeten elkaar bij H. Bhatia, die over de grote verschillen tussen Oost en West praat met betrekking tot borstkanker en mevr. G. Guzman beschrijft het gebruik van medicinale marihuana in de Verenigde Staten van America.
In de middag gaan we de mooie stad Maastricht verkennen, lopend, met de bus of per boot. Daarna omkleden en genieten van het galadiner in Lanaken.


ICLAM 2016 2Woensdag wordt begonnen met twee sessies over pijn en pijnbeleving door M. Sullivan, gevolg door het verhoogde sterkte risico van mensen met mentale ziekte door C. Titcomb. De ochtend wordt afgesloten met parallessessies welke doorgebracht worden bij een zeer onderhoudende  J. Vlaeyen  die pijn uitlegt in het kader van aangeleerd gedrag en waar S. Linton feitelijk op doorpakt.  In de middag leren we van B. Otten over buitengewone menselijke prestaties en pakt J. Hartvigsen uit met de stelling dat iedereen een atleet is.


Tot slot wordt de middag afgesloten door een opgenomen presentatie door J. Ioanidis over de zin en onzin van onderzoeken gevolgd door vragenstellen via Skype.  Het congres wordt tegen 5 uur afgesloten na een reclame voor de volgende ICLAM en een toespraak door de voorzitter van het ICLAM.
Al met al was het een geslaagd congres met voor ieder wat wils en veel nieuwe stof tot nadenken.

Linda ten Hove

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook