• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Evenals de NOVAG maakt de NVVG zich ernstig zorgen over de kwaliteit van deze herbeoordelingen en betwijfelen of hiermee de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Ook wij krijgen vanuit het hele land in toenemende mate negatieve signalen van onze beroepsgenoten over dit herbeoordelingstraject. Echter als wetenschappelijke vereniging willen en kunnen wij niet oproepen tot acties die treden in de arbeidsverhouding die onze leden met hun werkgever hebben. Wel willen we nogmaals een dringende oproep doen aan het UWV om bij dit herboordelingstraject enkel en alleen ervaren verzekeringsartsen in te zetten, om de kwaliteit te kunnen borgen, het afbreukrisico voor jonge potentiele verzekeringsartsen en het risico op imagoschade voor onze beroepsgroep te voorkomen. Als NVVG denken wij graag mee over andere oplossingen, bijvoorbeeld de reeds aangetrokken basisartsen inzetten op minder complexe beoordelingen met de nodige supervisie en begeleiding, liefst in een opleidingstraject.   Nieuwsflash NOVAG

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook