• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Op 27 oktober 2016, de Dit Doet De CO!-actiedag, laten coassistenten (en andere medewerkers in de zorg) via sociale media weten wat het lopen van coschappen precies inhoudt. Tijdens deze dag pleiten coassistenten voor een tegemoetkoming. Lees hier meer informatie over deze actie.

Zorgaanbieders moeten patiënten uitdrukkelijk toestemming gaan vragen om andere zorgaanbieders op elektronische wijze inzage te bieden in hun medisch dossier. En patiënten krijgen recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit resultaat van het aangenomen wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten leidt tot meer regie voor patiënten, maar mogelijk ook tot meer druk op hen. Lees hier meer.

Per 1 januari 2016 is het Besluit herregistratie specialisten van kracht geworden. Het besluit heeft onmiddellijke werking. In dit besluit is bewust gekozen voor het onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering bij de wetenschappelijke verenigingen. Bovenstaande wijziging betekent voor de verzekeringsartsen, dat de intercollegiale toetsing en de overige deskundigheidsbevordering niet meegenomen mogen worden bij de beoordeling van een herregistratieverzoek. Het moet namelijk gaan om deskundigheidsbevordering goedgekeurd door of namens de eigen wetenschappelijke vereniging. In de praktijk betekent dit dat een verzekeringsarts geconfronteerd kan worden met het wegvallen van een groot aantal uren deskundigheidsbevordering omdat deze niet langer meegenomen worden bij de beoordeling van het herregistratie verzoek.

NVVG-voorzitter Rob Kok: "Belangrijk dat een aantal voorgenomen bezuinigingen van vorig jaar niet door worden gezet."

prinsjesdag 2016

 

logo vg dagen.pdfDE VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE DAGEN    

De NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) organiseren hun achtste gezamenlijk congres op: 
2 – 4 November 2016.  

Evenals in voorgaande jaren zullen uiteenlopende onderwerpen worden gepresenteerd. De opzet is een tweedaags congres met een eerste Engelstalige dag en een tweede Nederlandstalige dag. Hier gaat een voorprogramma aan vooraf op 2 november in het Engels.

Het congres zal voorzien in voordrachten van internationaal en nationaal erkende wetenschappers en deskundigen op ons vakgebied. Interessante sprekers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd zoals dr. G. (Gavin) Francis (”Adventures in Human Being”) dr. M.K. (Michael) Abernethy (”Something in the Air Tonight – Casestudies in Aeromedical Transport”), dr. G.S. (Glenn) Pransky (“Prevention of work disability and return to work in an aging workforce”), dr. C.A. (Charles) Morgan (“True claims, False claims and the Nature of Memory: Implications for the Forensic Evaluation”), dr. Ch.M. (Christopher) Bass (“Psychosocial obstacles to recovery and return to work following accidents”), dr. I.J. (Ian) Baguley (”Autonomic dysfunction syndromes after acute brain injury”), dr. M.D. (Marc) Lewis (“Why Addiction is Not a Disease: Connecting the Science with the Experience”),  prof. dr. J.A. (André) Grotenhuis (”Traumatische hernia´s”), prof. dr. R.F. (Ronald) van Vollenhoven (“Moderne antireumatische behandeling, een onbetaalbare luxe of het einde van reuma?”), dr. H.M. (Helena) Verkooijen (”Epidemiologie van mammaca?”) en drs. M. J. (Menno) de Bree (“De wreedheid van mindfulness”) etc.   

Aan onderzoekers op het vakgebied zal tevens de gelegenheid worden geboden om via een mondelinge presentatie in een parallelsessie of een posterpresentatie over hun werk te vertellen. Aan instellingen op het vakgebied wordt de mogelijkheid geboden om gedurende het congres een stand in te richten.  

Het congres richt zich op verzekeringsartsen, medisch adviseurs, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerden in de verzekeringsgeneeskunde. Accreditatie is aangevraagd.  

Het congres vindt plaats in:
Van der Valk Hotel Almere
Veluwezoom 45
1327 AK Almere
tel.: +31 (0)36 8000 800
http://www.hotelalmere.nl/en

Het belooft weer een boeiend en gevarieerd congres te worden.
Voor meer informatie en inschrijving: www.vgdagen.nl of www.nvvg.nl  

De Congrescommissie VG-dagen 2016

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: [email protected]

Klik hier voor de routebeschrijving.

 

Ontwikkeling richtlijnen en protocollen in 2014-2015: lever je bijdrage als NVVG lid!
De NVVG heeft in 2013 samen met het KCVG en UWV overlegd over een plan van aanpak om in een joint venture de verzekeringsgeneeskundige protocollen te actualiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in de komende jaren een achttal verzekeringsgeneeskundige protocollen kunnen worden gereviseerd en omgevormd tot richtlijnen. Het gaat om de volgende protocollen: start in 2014: hartinfarct, overspanning, whiplash associated disorder I en aspecifieke lage rugpijn; start in 2015: angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Van de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

Verder gaat NVAB (als penvoerder) tezamen met NVVG en GAV, mede op uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een pilot starten om te komen tot een gezamenlijke richtlijnen. Voor de pilot is het onderwerp depressie gekozen. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

Wil je als NVVG lid meewerken aan de ontwikkeling van zo’n verzekeringsgeneeskundige of multidisciplinaire richtlijn? Grijp dan nu deze unieke kans om een essentiële bijdrage te leveren aan de inhoud van ons vak en meld je snel bij het secretariaat met een kort cv en je motivatie.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook