• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Vijf jaar mensen met arbeidsbeperking plaatsen - en daarvan leren!

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) geven vandaag het startsein voor het maatschappelijke project ’Duurzaam Werk(t)’. Bij dit project worden 5 jaar lang in 5 verschillende arbeidsmarktregio’s 45 werkzoekenden met een arbeidshandicap begeleid naar en in werk. Zo leidt het project tot kennis over loopbaanontwikkeling en ontstaat beter inzicht in succesfactoren voor duurzame plaatsing. FoodValley trapt af als eerste arbeidsmarktregio.

Presenteer jouw initiatief en win de Doelmatigheidsprijs 2017!

Ieder ingezonden doelmatigheidsinitiatief maakt kans om genomineerd te worden.

Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. Ook in jouw opleiding tot geneeskundig specialist komt steeds meer aandacht voor dit maatschappelijk relevante thema. Heb je zelf een mooi doelmatigheidsproject uitgevoerd of bruis je van de ideeën? Ding dan mee naar de Doelmatigheidsprijs 2017! Denk bijvoorbeeld aan ideeën om kritisch te reflecteren op het dagelijks handelen, bestaande protocollen, routines of werkwijzen.

Stuur jouw idee vóór 31 december 2016 in via www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs.

Op 27 oktober 2016, de Dit Doet De CO!-actiedag, laten coassistenten (en andere medewerkers in de zorg) via sociale media weten wat het lopen van coschappen precies inhoudt. Tijdens deze dag pleiten coassistenten voor een tegemoetkoming. Lees hier meer informatie over deze actie.

Tien ambassadeurs voeren tien weken campagne voor hun beroep

Er is de komende jaren veel werk voor bedrijfsartsen. Toch is de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts nog relatief beperkt. De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ die vandaag van start gaat laat studenten, basisartsen en zij-instromers zien wat het beroep te bieden heeft. Tien ambassadeurs vertellen tien weken lang over hun beroepskeuze en over hun werk als bedrijfsarts.

Zorgaanbieders moeten patiënten uitdrukkelijk toestemming gaan vragen om andere zorgaanbieders op elektronische wijze inzage te bieden in hun medisch dossier. En patiënten krijgen recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit resultaat van het aangenomen wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten leidt tot meer regie voor patiënten, maar mogelijk ook tot meer druk op hen. Lees hier meer.

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: [email protected]

Klik hier voor de routebeschrijving.

 

Ontwikkeling richtlijnen en protocollen in 2014-2015: lever je bijdrage als NVVG lid!
De NVVG heeft in 2013 samen met het KCVG en UWV overlegd over een plan van aanpak om in een joint venture de verzekeringsgeneeskundige protocollen te actualiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in de komende jaren een achttal verzekeringsgeneeskundige protocollen kunnen worden gereviseerd en omgevormd tot richtlijnen. Het gaat om de volgende protocollen: start in 2014: hartinfarct, overspanning, whiplash associated disorder I en aspecifieke lage rugpijn; start in 2015: angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Van de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

Verder gaat NVAB (als penvoerder) tezamen met NVVG en GAV, mede op uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een pilot starten om te komen tot een gezamenlijke richtlijnen. Voor de pilot is het onderwerp depressie gekozen. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

Wil je als NVVG lid meewerken aan de ontwikkeling van zo’n verzekeringsgeneeskundige of multidisciplinaire richtlijn? Grijp dan nu deze unieke kans om een essentiële bijdrage te leveren aan de inhoud van ons vak en meld je snel bij het secretariaat met een kort cv en je motivatie.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook