• NVVG

  De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
  "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
 • NVVG

  De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

0001

De NVVG heeft de missie/visie herzien en hierin meer de nadruk gelegd op de vier pijlers waar de vereniging voor staat: optimaal participeren, kennis en wetenschap, een leven lang leren en positie verstevigen. Om deze missie/visie én de vereniging meer onder de aandacht te brengen is er een nieuwe flyer vormgegeven. Deze flyer is tijdens de afgelopen Voorjaarsledenvergadering ‘gelanceerd’.

   

  

Website NVVGDe vorming van onze nieuwe NVVG website vordert gestaag. De lay-out is in basis vormgegeven en op de inhoud wordt hard gewerkt. Het streven is om deze zomer een goed werkende nieuwe website te hebben die vanuit verschillende apparaten (computer, tablet, mobiel) goed te bezoeken is. Tijdens de Voorjaarsledenvergadering is het beeldmateriaal, wat links naast dit artikel staat, getoond en positief ontvangen. Middels de nieuwe website hopen we de zichtbaarheid van onze vereniging te vergroten en u meer te betrekken bij de ontwikkelingen binnen ons specialisme. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

NVVG GAV en NVAB op de KNMG CarrierebeursZaterdag 25 maart 2017 was het weer zover dat wij onze verenigingen presenteerden op de KNMG Carrièrebeurs, in de hoop jonge en aankomende artsen warm te maken voor ons mooie vak. Gedurende de dag sloten diverse collega’s van de GAV en de NVVG aan en kwamen ook jonge verzekeringsartsen ons team versterken om ons vak te promoten waarbij jonge enthousiaste artsen, ongetwijfeld het verschil kunnen maken! Ook de NVAB kon aansluiten zodat de gehele Sociale Geneeskunde bij elkaar vertegenwoordigd was. Hoeveel nieuwe collega’s dit op zal leveren weet ik niet, maar we hebben laten zien dat we ons mannetje (vrouwtje) staan. En het was een goed gevoel om met de drie verenigingen gezamenlijk aanwezig te zijn.

Linda ten Hove
Verzekeringsarts

Leden van de NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot alle uitgaven van:

 • Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV)
 • Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG)
 • Bijblijven, een nascholingstijdschrift voor huisartsen
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zo kunt u altijd en overal op de hoogte blijven van de allernieuwste ontwikkelingen op uw vakgebied.

De redactie TBV roept u op om uw ervaringen in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde te delen. TBV is het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, maar kan nog wel wat meer een blad dóór bedrijfs- en verzekeringsartsen worden. Er gebeurt van alle in ons vakgebied, maar veel kennis en ervaring die wordt opgedaan blijft binnen de muren van de eigen spreekkamer of de vestiging waar men werkt. De redactie ziet graag dat er via TBV wat meer dynamiek en uitwisseling tot stand komt. Gelukkig gebeurt er op dat gebied al veel, TBV valt niet zomaar tien keer per jaar op de mat, maar de diversiteit en het aantal ‘aanbieders’ zou wel wat groter kunnen.

Subcategorieën

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid.

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook